top of page

IS DE AI-WET ANTI-INNOVATIE, OF BESCHERMT HET JUISTE DE MAATSCHAPPIJ

De AI-wet (Act) heeft als doel ervoor te zorgen dat AI-modellen in Europa veilig en transparant worden geïmplementeerd en ingezet. Hoe hoger het risico op onveiligheid, des te zwaarder wegen de regels. Sommige systemen worden zelfs volledig verboden, zoals programma’s die burgers kunnen monitoren en beoordelen op hun gedrag, vergelijkbaar met praktijken in andere landen zoals China. Een AI-model moet onder andere voldoen aan de bescherming van mensenrechten. Maar neem bijvoorbeeld ook het concrete voorbeeld van deepfakes: wat als deze worden voorzien van een ‘keurmerk’, heeft dit dan invloed op de productie en bekijken ervan?

 

Met deze wet, waarvan de details nog moeten worden ingevuld, hoopt Europa een wereldwijde norm te stellen voor hoe bedrijven en overheden AI gaan inzetten. Natuurlijk is de Tech industrie in de EU minder enthousiast over de wet. Zij vrezen achter te lopen op concurrenten uit China en de VS. Ondanks hun lobby om de nieuwe AI-wet af te zwakken, is dat slechts deels gelukt.

 

Een ander belangrijk punt is of regulering voor de hand liggende en veilige AI-innovaties zal belemmeren. Schieten we ons doel bij voorbaat al voorbij? Denk hierbij aan toepassingen in de zorg. En wat betekent dit voor bedrijven die nu AI gebruiken voor content- en marketingdoeleinden, maar ook voor de klantcontactmarkt in de toekomst?

 

De komende maanden/jaren zal de wet gefaseerd zijn intrede doen en het zal impact hebben op jouw bedrijf: wat mag wel en wat mag niet op welk moment?Op dit moment kun je op basis van de huidige situatie concluderen dat:

 

  • Veiligheid en transparantie het doel zijn: De wet benadrukt het veilig en transparant inzetten van AI in Europa. Het is voor bedrijven cruciaal om de naleving van deze regels, vooral bij AI-systemen met verhoogde risico's, te waarborgen.

  • Er bestaat onzekerheid over de implementatie: De exacte uitwerking van de wet roept nog vragen op. Bedrijven moeten zich actief voorbereiden op verdere verduidelijkingen en mogelijke aanpassingen in de toekomst.

  • Het moet voldoen aan de bescherming van mensenrechten: Het meten van de mate waarin een AI-model voldoet aan de bescherming van mensenrechten is een uitdaging. Waarschijnlijk moeten bedrijven (of de EU) ethische richtlijnen bedenken/implementeren om deze aspecten aan te pakken voor hun doelgroepen en medewerkers.


Doe er juist jouw voordeel mee!

Vanuit JULIUS denken we dat in deze tijd van regulerende veranderingen het essentieel is voor bedrijven om proactief te anticiperen op de implicaties van de AI-wet. Door in te spelen op deze ontwikkelingen kunnen ze niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook een positieve rol spelen als kennisautoriteit in hun branche m.b.t. het vormgeven van verantwoorde en ethische AI-praktijken en kansen die wet biedt.

 

JULIUS Consultants staat klaar om je te helpen bij deze transformatie en de stappen te zetten naar een succesvolle en toekomstbestendige onderneming. De toekomst is van jou om te ontwerpen, en nextGen is je sleutel tot succes. Wil je meer weten? Bel ons op 06-44309943 of stuur een e-mail naar info@juliusconsultants.nl.

22 weergaven1 opmerking

1 Comment


Leuk artikel en het snijdt een terecht punt aan. Persoonlijk denk ik niet dat het innovatie beperkt. De AI-wet kan innovatie juist stimuleren door vertrouwen te scheppen. Denk aan zorg of onderwijs, waar veilige AI groot verschil maakt. Kritiek is er, maar balans tussen vooruitgang en ethiek is key volgens mij.

Like
bottom of page